Blog > Komentarze do wpisu
Dysocjacja jonowa kwasów
Konspekt lekcji z dysocjacji jonowej kwasów.

Dysocjacja jonowa kwasów

1. Cele lekcji

a) Wiadomości

Uczeń:

 • wie, dlaczego roztwory niektórych substancji przewodzą prąd elektryczny,

 • wie, jak przebiega dysocjacja elektrolityczna kwasów,

 • wie, co to są jony, kationy, aniony,

 • wie, co to są kationy wodoru, aniony reszty kwasowej.

b) Umiejętności

Uczeń:

 • umie napisać i odczytać równania reakcji dyso­cjacji kwasów,

 • umie przeprowadzić modelowanie przebiegu reakcji dysocjacji kwasów,

 • umie wyjaśnić przyczynę odczynu kwasowego.

2. Metoda i forma pracy

Wykład, pokaz, pogadanka.

3. Środki dydaktyczne

 1. Modele atomów.

 2. Program multimedialny, EduROM Chemia - strefa G2, Young Digital Poland S.A., Gdańsk 2001.

 3. Komputer.

 4. Podręcznik Kulawik J., Kulawik T., Litwin M., Chemia dla gimnazjum, część 2, Nowa Era, Warszawa 2000.

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

Nauczyciel zapoznaje uczniów z tematem lekcji i uświadamia im cele zajęć. Przed zajęciami nauczyciel przygotowuje modele atomów, kartki na wizytówki i program multimedialny.

b) Faza realizacyjna

 1. Nauczyciel przypomina doświadczenie "Badanie przewodnictwa elektrycznego roztworów kwasów" stosując program multimedialny.

 2. Nauczyciel omawia teorię dysocjacji jonowej Arrheniusa.

 3. Uczniowie otrzymują modele atomów i pod przewodnictwem nauczyciela modelują przebieg reakcji dysocjacji.

 4. Nauczyciel prezentuje proces dysocjacji kwasów za pomocą programu multimedialnego.

 5. Uczniowie wspólnie z nauczycielem zapisują równania reakcji dysocjacji kwasów i opisują je słownie.

 6. Uczniowie podkreślają jednakowe elementy występujące w roztworach kwasów i wyjaśniają, dlaczego różne kwasy w ten sam sposób barwią wskaźniki i mają zbliżone właściwości.

c) Faza podsumowująca

Nauczyciel prosi uczniów o przygotowanie wizytówek z nazwami anionów i odczytanie równań reakcji dysocjacji kwasów: siarkowego (IV), siarkowego  (VI), azotowego(V).

5. Bibliografia

 1. Bielański A., Chemia ogólna i nieorganiczna, PWN, Warszawa 1994.

 2. Dobkowska Z., Pazdro K., Szkolny poradnik chemiczny, WSiP, Warszawa 1990.

 3. Krygowski T., Chemia wokół nas, Oficyna Edukacyjna, Warszawa 1994.

 4. Kulawik J., Kulawik T., Litwin M., Chemia dla gimnazjum, część 1, Nowa Era, Warszawa 2000.

 5. Mierzecki R., Historyczny rozwój pojęć chemicznych, PWN, Warszawa 1987.

 6. Pietruszewska M., Podstawy dydaktyki chemii, UMK, Toruń 1990.

 7. Program multimedialny, EduROM Chemia - strefa G2, Young Digital Poland S.A., Gdańsk 2001.

6. Załączniki

a) Zadanie domowe

W roztworze stwierdzono obecność kationów wodorowych oraz anionów chlorkowych, siarczanowych (IV) i siarczkowych. Podaj wzory kwasów, które rozpuszczono i ułóż równania ich dysocjacji.

7. Czas trwania lekcji

45 minut

8. Uwagi do scenariusza

Program multimedialny można zastąpić fazogramami.

  

 

 

 

powrót

piątek, 26 lutego 2010, afamulska
Tagi: konspekt